05.12.2022

Kurs na suwnice. Gdzie zrobić szkolenie na suwnice i jak zdobyć uprawnienia operatora suwnic?

Suwnice- co to jest?

Suwnice używane są do transportowania różnego rodzaju materiałów. To urządzenia, które pracują w ruchu przerywanym i przemieszczają materiały w pionie i poziomie. Sposób i zakres przemieszczania danego materiału, ograniczony jest poprzez długość toru jazdy oraz szerokość mostu, czyli jednego z elementów budowy suwnicy. 

Suwnice można podzielić na ogólnego przeznaczenia oraz suwnice specjalistyczne. Do suwnic specjalistycznych należą:

 • lejnicze czyli takie, które transportują płynne materiały
 • czerpakowe, czyli takie które transportują sypkie materiały
 • magnesowe- transportują metale za pomocą elektromagnesu
 • wsadowe- czyli załadunkowe wsadu pieców hutniczych
 • striperowe- transportujące wlewnice
 • kuzienne- transportują elementy do obróbki plastycznej

Istnieje również podział suwnic ze względu na ich budowę. Podział ten wygląda następująco:

 • suwnice pomostowe podwieszane
 • suwnice pomostowe natorowe
 • suwnice bramowe
 • suwnice półbramowe
 • suwnice wspornikowe
 • suwnice kolumnowe

Jakie uprawnienia trzeba posiadać aby pracować jako operator suwnicy?

Aby zostać operatorem suwnic, należy uzyskać uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia na suwnice wydaje urząd, po pozytywnym zdaniu egzaminu UDT. Aby zapisać się na egzamin, należy przejść kurs na suwnice i zostać zgłoszonym do egzaminu UDT.  Aby uzyskać uprawnienia, poza odbytym kursem i zdanym egzaminem, trzeba mieć skończone 18 lat i ważne zaświadczenie lekarskie, określające brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku.  Uprawnienia takie są ważne przez 5 lat i obejmują pracę na terenie całego kraju.

Szkolenie na suwnice - gdzie zrobić?

Aby zapisać się na kurs na suwnice, wystarczy skontaktować się z działem szkoleń w KWP POLAND. Opiekun klienta przedstawi kursantowi wszystkie niezbędne informacje takie jak terminy szkoleń, cena oraz miejsce szkolenia. Obsługi suwnic mogą uczyć się wszyscy powyżej 18 roku życia, a jedynymi niezbędnymi dokumentami do zapisu są dowód osobisty i zaświadczenie lekarskie. Szkolenia w KWP POLAND odbywają się w Legnicy w sali szkoleniowej, albo w siedzibie firmy, która zleca szkolenie. Przyjazd do firmy klienta nie jest problemem dla naszych trenerów, a większość formalności możemy dopełnić online, dzięki czemu klient oszczędza swój czas.

Jak przebiega kurs na suwnice?

Tak jak wszystkie szkolenia prowadzone w KWP POLAND, kurs na suwnice składa się z 2 części: teorii i praktyki. Podczas teorii trener omawia z kursantami zagadnienia takie jak:

 •  rodzaje i budowa suwnic
 • kwestie prawne obsługi suwnic
 • podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy
 • system i mechanizmy sterowania maszyny
 • ocena stanu i sposób kontroli maszyny, udźwig, sytuacje zagrożenia
 • rodzaje urządzeń UTB, które można obsługiwać posiadając uprawnienia danej kategorii.

Część praktyczna to nauka sterowania oraz konfiguracji parametrów suwnicy, nauka przenoszenia obciążeń i odciążania maszyny, porównanie pracy różnych typów suwnic oraz rodzaju sterowania ( z poziomu roboczego oraz z kabiny roboczej). 

Po ukończonym szkoleniu na operatora suwnic, ośrodek szkoleniowy zgłasza kursanta do egzaminu UDT. Egzamin odbywa się w ustalonym przez Urząd terminie. Podczas każdego egzaminu UDT obecny jest szkoleniowiec KWP POLAND. Egzamin odbywa się w miejscu ustalonym wraz z klientem. Może odbyć się na hali klienta, który posiada własną suwnice.

Po pozytywnym zdaniu części teoretycznej i praktycznej, urząd wystawia uprawnienia operatora suwnic. Od tego momentu kursant jest już operatorem i może zgodnie z prawem pracować przy obsłudze suwnic. 

Podsumowując, suwnice to specjalistyczne urządzenia używane w wielu miejscach. Dzięki posiadaniu uprawnień do obsługi suwnic, można poszerzyć swoje możliwości rozwoju kariery i zdobyć nową, interesującą pacę. Praca operatora to praca odpowiedzialna i wymagająca, ale również dobrze płatna, dlatego warto zastanowić się nad zdobyciem takich uprawnień.