21.10.2020

Jak zorganizować szkolenia dla pracowników? Kursy na operatorów maszyn

Profesjonalne szkolenia na podesty ruchome i inne maszyny

Podesty ruchome, suwnice ładowarki teleskopowe są wykorzystywane do pracy na wysokości. Dlatego szkolenia dla operatorów maszyn tego typu powinny być przeprowadzane z myślą o ich bezpieczeństwie. Konieczne jest przekazanie wiedzy teoretycznej, jak też realizacja części praktycznej szkoleń.

Szkolenia na operatorów maszyn powinny odbywać się w niewielkich grupach i muszą być przeprowadzane przez osoby doświadczone, posiadające odpowiednie kwalifikacje Urzędu Dozoru Technicznego. Ponadto warto skorzystać z oferty firmy, która umożliwia przeprowadzenie kursów dla operatorów maszyn również w siedzibie firmy. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi obawiać się koszty związane z przestojami. Kolejnym ważnym aspektem jest możliwość odbycia egzaminu próbnego po zakończeniu szkolenia. W tym celu powinny zostać wykorzystane przykładowe pytania stosowane przez UDT. Ten etap to podsumowanie, dzięki któremu zdawalność wśród uczestników szkoleń KWP sięga 97 %.

Niezwykle istotna jest również dostępność maszyn, z zastosowaniem których można przeprowadzić praktyczny etap szkolenia. Maszyny powinny posiadać aktualne decyzje UDT. W trakcie szkolenia uczestnicy uczą się bezpiecznej obsługi podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych, suwnic czy wózków widłowych. Z kolei dzięki edukacji teoretycznej pracownicy zyskują wiedzę na temat budowy maszyn i zasad BHP. Wiedza ta jest niezbędna, ponieważ odpowiednie przygotowanie miejsca pracy wymaga sprawdzenia stanu maszyny. Znajomość zasad BHP jest konieczna dla zachowania zdrowia i życia operatora maszyny i jego współpracowników.

Uprawnienia UDT - kursy dla operatorów maszyn

Do szkolenia mogą przystąpić osoby pełnoletnie, o wykształceniu co najmniej podstawowym. Warunkiem jest również uzyskanie zaświadczenia o zdolności do wykonywania pracy wydanego przez lekarza. Pracownik powinien być sprawny pod względem psychoruchowym - ma to ogromne znaczenie, ze względu na niebezpieczeństwa związane z pracą na wysokości. Gdy chodzi o kursy na podesty ruchome samojezdne koniecznością jest również prawo jazdy kategorii C.

Pozytywny wynik egzaminu UDT uprawnia do uzyskania legitymacji UDT i uprawnień, które przyznawane są na konkretny okres. Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych, wózków widłowych oraz ładowarek teleskopowych należy odnowić po 5 latach.

Dlaczego warto skorzystać z KWP? Nasza kadra odznacza się doświadczeniem i profesjonalizmem. Szkolenia wykonywane są 6 dni w tygodniu, w wybranym miejscu - obecnie również online. Możliwa jest organizacja kursów dla operatorów maszyn w obecności tłumacza oraz tłumaczenie certyfikatów. Formalności związane z UDT załatwiamy we własnym zakresie. Warto dowiedzieć się więcej!