04.03.2021

Transport i relokacje maszyn - szczegóły, o których warto wiedzieć

Przeprowadzenie demontażu i załadunku maszyn

Demontaż maszyn powinien być przeprowadzony przez specjalistów, np. elektryka, który posiada uprawnienia SEP. Ponadto, należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Dlatego jeszcze zanim prace zostaną rozpoczęte, maszyna powinna zostać odizolowana. Kolejno przeprowadzane są szczegółowe pomiary. Następnie maszyna musi być odłączona od wszelkich źródeł zasilania, media należy odinstalować, zabezpieczyć, opisać i przygotować do dalszego etapu prac.

Dopiero w następnej kolejności można przystąpić do faktycznego demontażu. Demontaż powinien być zrealizowany zgodnie z instrukcją producenta. Często na potrzeby demontażu przygotowywany jest także projekt demontażu, którego należy przestrzegać. Po zakończeniu tego etapu sporządzana jest dokumentacja zawierająca informacje dotyczące poszczególnych części maszyny. Dokumentacja jest przydatna na etapie relokacjiponownego posadowienia maszyny.

Przed załadunkiem maszyny, każda z części maszyny musi być bezpiecznie opakowana, zabezpieczona pasami, a następnie przetransportowana na podkład pojazdu z zastosowaniem odpowiednich wózków widłowych, rolek transportowych lub innych maszyn przystosowanych do tego zadania.

Transport, relokacja, ponowne posadowienie maszyny

Transport maszyn powinien być odpowiednio zaplanowany, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów drogowych. Pojazdy wykorzystane do transportu musi spełniać wymogi, a osoby przeprowadzające relokację muszą posiadać uprawnienia. Trasa musi być bezpieczna, wstrząsy maksymalnie zminimalizowane.

Elementy maszyny powinny być zabezpieczone pasami amortyzującymi, ich pozycja powinna być stabilna. W tym celu stosuje się całą gamę elementów zabezpieczających. W momencie przekazania i odbioru maszyn konieczne jest wypełnienie dokumentów potwierdzających stan maszyny. Następnie, maszyny muszą być ulokowane na wózkach widłowych, suwnicach czy podestach, za pomocą których zostaną przetransportowane na miejsce posadowienia. Jeśli gabaryty maszyny tego wymagają, zastosowanie znajdują także dźwigi.

Na koniec, maszyna jest montowana w wyznaczonym miejscu. Podobnie jak demontaż, posadowienie jest przeprowadzane przez specjalistów w konkretnych dziedzinach. Konieczna jest zwykle ponowna instalacja.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, poszukujesz fachowej porady lub planujesz transport i relokacje maszyn - skontaktuj się z KWP Kompleksowym Wsparciem Przemysłu. Zapraszamy!