30.04.2021

Szkolenie na podesty ruchome - zagadnienia i praktyka zawodowa

Szkolenie na podesty ruchome – przykładowe zagadnienia

Pytania zadawane podczas egzaminu na podesty ruchome przejezdne są powszechnie znane. Udostępnia je zwykle sam Urząd Dozoru Technicznego, aby osoby przystępujące do egzaminu mogły się do niego skrupulatnie przygotować. Poniżej możesz zaznajomić się z kilkoma punktami, będącymi skrótowym podsumowaniem przykładowych zbiorów zagadnień:

  • kwestie związane z Dozorem Technicznym, uprawnieniami,
  • zagadnienia dotyczące budowy podestów ruchomych oraz funkcji poszczególnych elementów czy systemów zastosowanych w maszynie, a zwłaszcza systemów zabezpieczających,
  • klasyfikacja podestów ruchomych, urządzenia techniczne objęte i nieobjęte dozorem technicznym,
  • uprawnienia i obowiązki operatora związane z bezpiecznym użytkowaniem podestu oraz prowadzeniem dokumentacji,
  • uprawnienia i obowiązki konserwatora, terminy przeglądów konserwatorskich,
  • zagadnienia związane z nieszczęśliwymi wypadkami i postępowaniem w razie ich wystąpienia,
  • terminy badań okresowych, kontrolnych, doraźnych eksploatacyjnych,
  • zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), np. dotyczące zastosowania środków ochrony indywidualnej, prawidłowego odczytu piktogramów i instrukcji,
  • kwestie dotyczące prawidłowej obsługi podestów ruchomych.

To tylko część zagadnień, jednak wszelkie pytania i odpowiedzi poznasz w trakcie kursu. Organizowane przez KWP szkolenia na podesty ruchome kończą się bowiem próbnym egzaminem, będącym rodzajem podsumowania części teoretycznej. Tym samym, przystąpienie do właściwego egzaminu UDT nie będzie już tak stresujące.

Praktyka zawodowa dla operatorów z uprawnieniami

W ramach szkoleń na podesty ruchome prowadzone są kursy teoretyczne i praktyczne. W czasie tych drugich można zdobyć umiejętności konieczne do prawidłowej obsługi maszyn. Również sam egzamin UDT podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną.

Warto jednak pamiętać, że nawet pozytywny wynik egzaminu może okazać się niewystarczający. Jeśli operator czuje się niepewnie w trakcie obsługi maszyny, może przystąpić do praktyk zawodowych. W trakcie praktyk nauczysz się, jak bezpiecznie rozpoczynać i kończyć pracę, jak wykorzystać w pełni wszystkie funkcje maszyny, jak nią manewrować. W KWP szkolenia i praktyki prowadzone są przez praktyków z uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem. Dlatego możesz mieć pewność, że przekazywana Ci wiedza to sprawdzone informacje.

W czasie praktyk zapewniamy uczestnikom bezpieczeństwo, maszyny z aktualnymi decyzjami UDT i przeglądami. Przebycie praktyk zawodowych dla operatorów podestów ruchomych jest dobrym przygotowaniem do pracy i z pewnością zostanie docenione podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W ten sposób zdobędziesz doświadczenie, które przecież często jest wymagane przez pracodawców.

Chcesz dowiedzieć się więcej, szukasz porady, potrzebujesz praktyk zawodowych? Specjaliści z KWP chętnie udzielą Ci profesjonalnych odpowiedzi. Zatem skontaktuj się z nami i przygotuj się do pracy z podestami ruchomymi najlepiej, jak to możliwe.