03.12.2020

Kurs na suwnice - kompendium wiedzy

Szkolenie na suwnice jako przygotowanie do egzaminu przed UDT

Kurs na suwnice jest najprostszym sposobem na to, by dobrze przygotować się do egzaminu przed UDT. Korzystając z usług firmy zewnętrznej można liczyć na pomoc w zakresie formalność oraz na wysoki poziom zdawalności wśród kursantów. Dobre wyniki na egzaminie kursanci zawdzięczają przede wszystkim instruktorom, którzy mogą pochwalić się doświadczeniem i wiedzą. Jeśli chcesz zorganizować szkolenia na wysokim poziomie, zapoznaj się np. z ofertą KWP.

W czasie profesjonalnego kursu na suwnice, uczestnicy zyskują wiedzę teoretyczną, lecz przystępują również do ćwiczeń praktycznych - nie mniej ważnych! W celu odpowiedniego przygotowania do części teoretycznej egzaminu, należy zapoznać się z budową suwnic. Ponadto wyróżnić można kilka typów suwnic i kursanci muszą znać to rozróżnienie. Wskazać można na przykład suwnice ogólnego i specjalistycznego przeznaczenia. Suwnice specjalistycznego przeznaczenia można podzielić na dalsze podtypy, jak kleszczowe, kafarowe, łapowe, chwytakowe, kolumnowe, wsadowe i wiele innych. Szczegółowe zagadnienia wraz z listą przykładowych pytań są przybliżane przez instruktorów. Na koniec przeprowadzany jest egzamin próbny!

Oprócz tego należy zapoznać się ze sposobami obsługi suwnic, z uwzględnieniem zasad BHP. Konieczna jest wiedza z zakresu postępowania w sytuacjach podbramkowych. Kursant musi także wiedzieć, jak skontrolować stan maszyny. W czasie ćwiczeń praktycznych uczestnicy zyskują umiejętności z zakresu sterowania, ustawień parametrów, właściwego przenoszenia elementów, a także późniejszego ich odkładania w wyznaczone miejsce. Egzamin przed UDT również składa się z części teoretycznej i praktycznej, dlatego tak ważne są ćwiczenia.

Jakie uprawnienia gwarantuje zdany egzamin na suwnice?

Zdany egzamin na suwnice obecnie skutkuje uzyskaniem uprawnień dawniej opisywanych jako kategoria IS i IIS. W tym zakresie zawierają się suwnice, wciągarki i wciągniki - zarówno te sterowane z kabiny, jak i te sterowane z poziomu roboczego. Suwnice umożliwiają podnoszenie i opuszczanie w pionie oraz przemieszczanie w poziomie.

W przypadku KWP uczestnicy nie muszą borykać się z załatwianiem formalności. Cena kursu na suwnice zawiera w sobie koszty związane z egzaminem i wydaniem dokumentów. Do kursu może przystąpić każda osoba pełnoletnia z wykształceniem co najmniej podstawowym. Konieczne jest także zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu.

Uprawnienia na suwnice przeznaczenia ogólnego są ważne przez 10 lat, natomiast uprawnienia na suwnice specjalistycznego przeznaczenia należy odnowić po 5 latach. Potwierdzeniem uprawnień jest zaświadczenie kwalifikacyjne. Operator suwnicy zawsze powinien mieć je przy sobie.