12.11.2020

Jak przebiega szkolenie na podest ruchomy?

Kurs na podesty ruchome przejezdne - dawna kategoria IP

Szkolenie na podesty ruchome przejezdne jest odpowiednie dla osób chcących uzyskać uprawnienia na podnośniki nożycowe, przegubowe czy teleskopowe, a także przewoźne (montowane na przyczepie) oraz samojezdne (montowane na samochodzie). Do kursu może przystąpić każda osoba pełnoletnia z wykształceniem co najmniej podstawowym, posiadająca zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu. Jeśli celem jest uzyskanie uprawnień na podesty samojezdne, kursant musi być posiadaczem prawa jazdy kat. C. Osobom spełniającym te kryteria pozostaje już tylko wypełnieniem wniosku ze zgłoszeniem. W naszej firmie szkolenia organizowane są 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty.

Profesjonalny kurs na podesty ruchome jest przeprowadzany przez doświadczonych instruktorów z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas szkoleń uczestnicy zyskują wiedzę teoretyczną, a kolejno biorą udział w kursach praktycznych. Szkolenia mogą być przeprowadzone w miejscu pracy! W ramach kursów na podesty ruchome poruszane są zagadnienia z zakresu BHP, budowy poszczególnych maszyn i ich funkcji, prawidłowej obsługi podestów ruchomych, przepisów prawnych.

Po zakończeniu teoretycznego etapu nauki kursanci zapoznają się z przykładowymi pytania Urzędu Dozoru Technicznego, co ułatwia uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu. Wiedzę tę łatwiej jest utrwalić dzięki odbyciu próbnego egzaminu. Ta metoda nie zawodzi, co potwierdzają efekty, a więc 97 % zdanych egzaminów.

Dlaczego warto wybrać profesjonalistów? Kursy na podesty ruchome

Szkolenie na podnośniki ruchome powinno być przeprowadzone w sposób profesjonalny, gdyż uzyskana w jego trakcie wiedza ma ogromne znaczenie dla późniejszego bezpieczeństwa kursanta podczas wykonywania pracy. Niemałe znaczenie ma wybór instruktorów, którzy oprócz wiedzy teoretycznej, powinni wykazywać się świetną znajomością tematu w praktyce. Dlatego w KWP instruktorami są praktycy z ponad 14-letnim doświadczeniem.

Oprócz tego istotne jest zaplecze techniczne i elastyczna oferta. W przypadku KWP, podczas kursów praktycznych można liczyć na dostępność maszyn w doskonałym stanie, regularnie poddawanych przeglądom, posiadających aktualne decyzje UDT. Oprócz tego możliwa jest organizacja zajęć dla osób obcojęzycznych, np. obywateli krajów rosyjskojęzycznych, Rumunii oraz dla osób posługujących się językiem angielskim. Również uzyskany po szkoleniu certyfikat może zostać przetłumaczony na język angielski.

Pozytywny wynik egzaminu przed UDT skutkuje uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego, które uprawnia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych przez kolejne 5 lat. Po upływie tego okresu należy złożyć wniosek do UDT o przedłużenie ważności uprawnień. Warto pamiętać, że ważna legitymacja jest wymogiem prawnym.