03.10.2022

Egzamin na wózek widłowy - wszystko, co trzeba wiedzieć o egzaminie UDT

Jeśli w Twojej pracy wymagana jest obsługa wózka widłowego, musisz posiadać niezbędne państwowe uprawnienia.

Zdobycie uprawnień UDT nie jest rzeczą trudną, ale są pewne warunki aby zapisać się na egzamin UDT.  Egzamin na wózki może zdać każda osoba, która po kursie odpowiednio przyłoży się do nauki teorii oraz wyćwiczy praktykę.

Egzamin na wózki widłowe bez kursu - czy to możliwe?

Aby zapisać się na egzamin na wózki widłowe nie ma obowiązku uczestniczenia w kursie. Można złożyć do Urzędu Dozoru Technicznego podanie do wzięcia udziału w egzaminie w danej miejscowości. Jednak aby to zrobić, trzeba zapewnić na czas egzaminu miejsce i maszynę, na której będzie prowadzony egzamin. Trzeba pamiętać, aby miejsce było bezpieczne, a maszyna posiadała aktualne badania techniczne i była dopuszczona do użytku przez UDT. Dla większości osób jest to trudne i bardzo kosztowne rozwiązanie.

Gdzie zrobić kurs na wózki widłowe w Legnicy?

W ośrodku szkoleniowym KWP POLAND możesz zapisać się na kurs na wózki widłowe i zdać egzamin UDT.  To rozwiązanie jest o wiele łatwiejsze i pewniejsze z kilku względów. 

Jeśli chodzi o plac i maszynę, na którym zdawany będzie egzamin, to odpowiada za nią ośrodek szkoleniowy.

W KWP POLAND, dzięki współpracy z SUN-DRA Lift mamy do dyspozycji szeroki wachlarz maszyn, zarówno wózków widłowych jak i podnośników w przypadku egzaminu na podesty. Mamy pewność, że podczas egzaminu maszyna będzie dostępna i w pełni sprawna. Podczas kursu można też porównać wózki widłowe dostępne na placu i zobaczyć jakie są różnice w ich obsłudze.  

Wiedza i doświadczenie to kolejny, ogromnie ważny aspekt szkolenia w ośrodku KWP POLAND.

Gdy przystępujemy do egzaminu UDT na wózki widłowe bez kursu, możemy zdobyć niezbędną wiedzę z materiałów udostępnionych przed UDT. Materiały te są jednak bardzo obszerne, a wiedza w nich zawarta mocno ogólna. Oczywiście, wiedzieć trzeba wszystko, ale nie wiemy co jest najważniejsze i warte zapamiętania. Ośrodek szkoleniowy KWP POLAND ma duże doświadczenie w szkoleniach i egzaminach na wózki widłowe, dzięki temu trenerzy wiedzą na co zwrócić szczególną uwagę. Podkreślają oni najważniejsze informacje, które występują na egzaminie UDT i które są najbardziej potrzebne w czasie pracy na wózku widłowym. Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne muszą być konkretne i dokładne, a doświadczony szkoleniowiec zwróci uwagę na to, co najistotniejsze. 

Dostęp do pytań i odpowiedzi online, który uzyskasz w KWP POLAND po kursie, pozwoli Ci sprawdzić swoją wiedzę i przygotować się do egzaminu na wózki widłowe.

Kurs na wózki widłowe to nie tylko teoria, ale i praktyka.

Nawet jeśli potrafisz jeździć wózkiem widłowym z jakiegoś względu, niekoniecznie będziesz wiedzieć jak zdać egzamin praktyczny na wózki. Trenerzy, którzy prowadzą kursy na wózki w KWP POLAND pokażą Ci jak wygląda egzamin na operatora UDT, pokażą w jaki sposób sprawdzić urządzenie przed egzaminem i potrafią ocenić czy potrzebujesz więcej ćwiczeń praktycznych z obsługi wózków widłowych.

Jak przebiega egzamin na operatora wózków widłowych?

Po ukończeniu kursu na wózki widłowe, zostaniesz zapisany na egzamin. Szkoleniowiec poinformuje Cię o terminie ustalonym przez UDT od razu po otrzymaniu tego terminu. W dniu egzaminu musisz stawić się do Ośrodka szkoleniowego ze swoim dowodem osobistym. Pierwszym etapem będzie egzamin teoretyczny, podczas którego będziesz musiał pisemnie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące pracy na wózku widłowym, jego budowy oraz zasad prawnych dotyczących wózków widłowych i czynności operatora. Po ukończeniu teorii, egzaminator sprawdza odpowiedzi i osoby, które uzyskały odpowiednią ilość punktów, przystępują do części praktycznej. Podczas praktyki kursant musi wykonać polecenia egzaminatora, które poznał już podczas kursu.

Egzamin UDT na wózki nie jest trudny i jeśli kursant przyłożył się podczas szkolenia, z pewnością zda i zdobędzie uprawnienia.