02.04.2021

Jak wygląda egzamin UDT na wózki widłowe?

Egzamin UDT na wózki widłowe - część teoretyczna

Część teoretyczna egzaminu UDT na wózki widłowe to nic innego, jak test jednokrotnego wyboru. Składa się od z 15 pytań i należy odpowiedzieć poprawnie na 11 z nich, aby uzyskać wynik pozytywny. Urząd Dozoru Technicznego udostępnia listę przykładowych pytań stosowanych w czasie części teoretycznej egzaminu. Pytania dotyczą przepisów prawa, budowy wózków widłowych, bezpiecznego użytkowania wózków i innych zagadnień.

Szczególną uwagę zawsze należy zwracać na diagramy udźwigu. Właśnie te pytania sprawiają zwykle najwięcej problemów. Tymczasem prawidłowa odpowiedź na nie często przeważa, gdy chodzi o wynik egzaminu. W ramach części teoretycznej zadawane jest 5 pytań dotyczących diagramów udźwigu. Umiejętność ich odczytywania w sposób znaczny przekłada się na poziom bezpieczeństwa w czasie korzystania z maszyn. W KWP szkolenia na wózki widłowe przeprowadzane są przez osoby uprawnione, które mogą pochwalić się ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym w tym zakresie. Dlatego uczestnicy łatwo przyswajają wiedzę dotyczącą tego, jak odczytywać diagramy udźwigu.

Uczestnicy szkoleń organizowanych przez KWP zapoznają się z przykładowymi pytaniami w czasie szkolenia. Ponadto przeprowadzany jest próbny egzamin teoretyczny. Dzięki temu w przypadku uczestników szkoleń organizowanych przez KWP zdawalność jest bardzo wysoka.

Praktyczna część egzaminu UDT na wózki widłowe

W czasie części praktycznej egzaminu UDT na wózki widłowe należy wykazać umiejętności w zakresie prawidłowego operowania pojazdem. Dotyczy to na przykład przemieszczania się, transportu ładunków, unoszenia i odkładania ładunków. Egzaminator zwraca uwagę na to, czy w czasie operowania pojazdem przestrzegasz zasad bezpieczeństwa. Wyznaczona trasa nie musi być prosta - zwykle jest na odwrót, ponieważ musisz wykazać się umiejętnością operowania wózkiem także na zakrętach. Wszystko to odbywa się na placu manewrowym. Po zakończeniu tego etapu egzaminator informuje, czy część praktyczna została ?zaliczona?.

Jeśli obie części zakończyły się wynikiem pozytywnym, zyskasz uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Uprawnienia te pozostają ważne przez okres 5 lat. Po tym czasie należy je odnowić. Warto pamiętać, by zaświadczenie o uprawnieniach mieć zawsze przy sobie w czasie wykonywania prac z użyciem wózka widłowego. Jeśli potrzebujesz w tym względzie porady, szczegółowych informacji ? skontaktuj się z KWP. Organizujemy szkolenia na wózki widłowe od piątku do soboty, w wybranym przez klienta miejscu, na przykład w zakładzie pracy. Oprócz tego zapewniamy pomoc w zakresie formalności, a na życzenie możemy zadbać o tłumacza.

Sprawdź, co mamy do zaoferowania i zgłoś się na szkolenie z zakresu obsługi wózków widłowych. Musisz być pełnoletni oraz posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Wymagane jest również wykształcenie podstawowe i wypełniony wniosek zgłoszeniowy.