11.03.2021

Dowiedz się więcej o podestach nożycowych Magni

Dlaczego właśnie podnośniki Magni? Parametry podestów nożycowych Magni

Często wybieraną opcją są podnośniki nożycowe elektryczne, odpowiednie do stosowania we wnętrzach obiektów. To na przykład podesty MAGNI, których dotyczy poniższa specyfikacja. Oprócz oczywistych zalet, takich jak niebrudzące opony, bezemisyjność czy kompaktowe rozmiary, warto zwrócić uwagę na dodatkowe plusy:

 • sygnalizatory ostrzegawcze i alarm opuszczania maszyny

 • automatyczne hamulce gwarantują bezpieczeństwo

 • joystic z pełną funkcją i wyłącznikiem bezpieczeństwa

 • napęd elektryczny zapewnia dużo większą wydajność niż hydrauliczny, jego konserwacja jest uproszczona,

 • silniki są zabezpieczone stalową pokrywą,

 • jeździ z podniesioną platformą do maksymalnej wysokości,

 • antypoślizgowy podest pokładu roboczego i drabinki wejścia

Warto zwrócić uwagę także na funkcje paneli sterujących. Za przykład niech posłuży podest MAGNI ES0708. Panel sterowania z ziemi jest zaopatrzony w ekran LED umożliwiający odczyt diagnostyczny. W ramach tego panelu dostępne są także przełączniki podnoszenia i opuszczania, przycisk awaryjny, alarm, sygnalizator przeciążenia, przełącznik kluczykowy. Z kolei panel sterowania z kosza to funkcjonalny joystick zaopatrzony w przycisk włączania i wyboru funkcji, przycisk sterowania proporcjonalnego, przyciski związane z bezpieczeństwem (przycisk zatrzymania awaryjnego i klakson), a także ekran LED.

Kolejnym istotnym aspektem jest specyfikacja techniczna. Najczęściej zwracamy uwagę na udźwig, wysięg, wymiary czy napęd. W przypadku podestu MAGNI ES0708 udźwig wynosi 230 kg, a maksymalna wysokość robocza to 7,6 metra. Źródłem napędu są 2 akumulatory o mocy 12 V 115 Ah.

Bezpieczne użytkowanie podnośników Magni

Celem bezpiecznej obsługi podestów Magni należy w pierwszej kolejności zdobyć uprawnienia i umiejętności, lecz równie ważna jest instrukcja obsługi producenta. W instrukcji podestu MAGNI ES0708 przeczytać można, iż do podstawowych obowiązków operatora podestu należy przegląd wstępny oraz konserwacja rutynowa.

Przegląd wstępny to przegląd wykonywany jeszcze przed uruchomieniem maszyny i sprawdzeniem jej funkcji. Należy więc wzrokowo ocenić stan podestu przed każdym jego użyciem. Jeśli konieczna jest rutynowa konserwacja, należy ją wykonać. Naprawy, serwis i standardową konserwację powinny przeprowadzać osoby z odpowiednimi uprawnieniami. W ramach przeglądu wstępnego sprawdza się między innymi:

 • kompletność instrukcji obsługi i oznakowania,

 • stan akumulatorów i systemów hydraulicznych - zwłaszcza pod kątem wycieków,

 • stan przewodów, poszczególnych części systemów i napędów,

 • stan zewnętrzny konstrukcji.

Oprócz tego należy przeprowadzić kontrolę miejsca pracy, celem wyeliminowania ewentualnych zagrożeń. To na przykład nierówności, przeszkody, przewody elektryczne. Zgodnie z instrukcją, kolejno należy wykonać kontrolę działania. Ma ona na celu weryfikację poszczególnych funkcji maszyny, jeszcze przed jej użyciem. Instrukcja przedstawia zasady postępowania krok po kroku i nie należy wybiegać poza listę. Kontrolę przeprowadza się w bezpiecznych warunkach, na wyrównanym podłożu. Należy skontrolować funkcje zarówno z użyciem panelu sterowania naziemnego, jak i panelu sterowania z kosza.

Ponadto wyróżnić można różne typy konserwacji. Konserwacje comiesięczne przeprowadza się w odstępach 30 dni lub po pierwszych 40 godzinach użytkowania. Konserwację wg listy kontrolnej, zgodnie z zasadami DINGLI należy przeprowadzać po każdych 250 godzinach użytkowania. W zakresie szeroko pojętej konserwacji należy przeprowadzać przegląd akumulatorów - zgodnie z instrukcją producenta. Maszyny Magni umożliwiają stałą kontrolę poziomu naładowania akumulatorów w czasie pracy i przed jej rozpoczęciem.

Piktogramy i funkcje bezpieczeństwa - podesty Magni

Należy zapoznać się instrukcją obsługi podestów Magni także po to, by odpowiednio wykorzystywać funkcje bezpieczeństwa. To na przykład zatrzymanie i opuszczanie awaryjne, prawidłowa jazda po pochyłym podłożu, prawidłowe składanie i rozkładanie barierek. Konieczny jest również właściwy odczyt piktogramów, których stan i czytelność zawsze powinny być na najwyższym poziomie. Lista piktogramów wraz z interpretacją znajduje się w instrukcji każdego podestu. Wyróżnić można piktogramy, takie jak: symbol alarmu bezpieczeństwa, zagrożenie porażeniem, zakaz umieszczania ładunków poza obszarem podestu czy też zakaz schodzenia w dół w czasie, gdy platforma jest podniesiona.

Podsumowując, firma Magni proponuje maszyny w pełni zgodne z normami bezpieczeństwa, wyposażone w szczegółową instrukcję, wraz z całą listą parametrów. Aby szczegółowo zapoznać się z funkcjami maszyny oraz zasadami bezpiecznej obsługi konkretnego modelu należy sięgnąć po instrukcję producenta. Powyższy tekst opracowano na podstawie INSTRUKCJI OBSŁUGI wraz z informacjami o konserwacji dla ES0708EP oraz materiałów producenta dotyczących modelu MAGNI.