15.04.2021

Szkolenia wewnątrzzakładowe dla operatorów wózków widłowych

Dlaczego warto organizować szkolenia wewnątrzzakładowe?

Szkolenie przeprowadzane w miejscu pracy nie jest powodem przestojów, dlatego jest szczególnie funkcjonalną formą edukacji i stanowi niemałą oszczędność. Szkolenia wewnątrzzakładowe dla operatorów wózków widłowych można przeprowadzać w mniejszych lub większych grupach. Najczęściej nauka odbywa się z zastosowaniem dostępnych na miejscu maszyn, choć możliwe jest także wynajęcie wózków widłowych na czas szkolenia.

Najważniejszą zaletą tego typu szkoleń jest oczywiście profilaktyka wypadków, a te zdarzają się nagminnie - same uprawnienia nie dają gwarancji, że nie dojdzie do awarii, zderzenia, nieszczęśliwego wypadku. Dlatego istotne jest, by pracownicy wiedzieli, jak sprawdzać poziom bezpieczeństwa i stan maszyny, jeszcze zanim rozpoczną jej użytkowanie. Oprócz tego istotny jest także szereg innych aspektów, które szczegółowo omawiane są w trakcie szkolenia.

Jak przebiegają szkolenia wewnątrzzakładowe?

Szkolenia wewnątrzzakładowe dla operatorów wózków widłowych z uprawnieniami zwykle przybierają formę tak zwanych szkoleń przypominających. Zatem poruszana tematyka w dużym stopniu pokrywa się z tą, która powinna być przyswojona na etapie szkoleń przygotowujących do egzaminu UDT. To jednak nie wszystko, ponieważ niektóre kwestie są szczególnie ważne. Chodzi między innymi o:

  • prawidłowy odczyt i uzupełnianie dokumentów przed rozpoczęciem pracy,

  • ocenę poziomu ryzyka związanego ze stanem samej maszyny, jak i otoczenia,

  • znajomość i umiejętność zastosowania funkcji bezpieczeństwa,

  • bezpieczne dla innych uczestników ruchu operowanie maszyną,

  • każdorazowe stosowanie się do instrukcji dołączonej przez producenta,

  • postępowanie w przypadku wykrycia awarii oraz wczesne wykrycie usterek.

Jeśli w Twoim zakładzie pracy widoczna jest potrzeba dodatkowych szkoleń (a ostrożności nigdy za wiele, więc z pewnością tak jest) skontaktuj się z KWP. Organizujemy szkolenia przypominające dla operatorów wózków widłowych z uprawnieniami. Szkolenia prowadzą osoby uprawnione, mogące pochwalić się wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Szczegóły i profesjonalne porady w tym zakresie uzyskasz kontaktując się z naszą obsługą. Zapraszamy!