08.10.2021

Czynności operatora wynikające z instrukcji eksploatacji wózka widłowego

 Co powinien zrobić operator maszyny przed jej użyciem, po oraz w trakcie pracy?

Pierwszym z obowiązków operatora maszyn budowlanych jest sprawdzenie czy dane urządzenie, na którym chce rozpocząć pracę, posiada ważne dokumenty. Musi skontrolować decyzję administracyjną z protokołem, która to decyzja jest obowiązkowym dokumentem uzależniającym możliwość podjęcia pracy na wózku widłowym.

Kolejnym dokumentem z którym musi zapoznać się operator wózka widłowego to dziennik konserwacji. Dziennik konserwacji wózka widłowego  daje nam informację, czy wózek widłowy jest po przeglądzie i czy jest pozbawiony wszelkich usterek. Pozwoli to nam bezpiecznie pracować na wózku widłowym.  

Ostatnia czynność operatora wynikająca z instrukcji eksploatacji wózka to zapoznanie się z instrukcją obsługi. Zapoznanie się z instrukcją zapewnia nam prawidłowe, bezpieczne użytkowanie wózka widłowego do naszych prac.

Operator wózka widłowego - funkcja ważna i odpowiedzialna.

Sprawdzenie dokumentacji, dbanie o sprzęt to tylko niektóre obowiązki operatora. Jest wiele istotnych rzeczy, o których operator musi wiedzieć. Od momentu planowania prac w określonej przestrzeni, przez dostosowanie wynajmowanej maszyny do terenu oraz wykonywanych prac, aż do uzupełniania płynów eksploatacyjnych. 

Aby zostać operatorem maszyn UTB w tym wózków widłowych, należy odbyć szkolenie na operatora oraz zdać egzamin UDT. Na tym szkoleniu przyszły operator zdobędzie zarówno wiedzę teoretyczną dotyczącą maszyn i pracy na nich, jak również umiejętności praktyczne.  Szkolenie można wykonać w ośrodku szkoleniowym KWP POLAND.