04.02.2021

Uprawnienia operatorów maszyn - termin ważności i przedłużenie uprawnień

Uprawnienia UDT - obowiązek operatora

Okres ważności uprawnień UDT określa ?Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. Poz. 1008).?

W dokumencie wskazano okresy ważności uprawnień właściwe dla urządzeń transportu bliskiego, w skrócie UTB. Zwykle uprawnienia do obsługi maszyn specjalistycznych (lub tych wymagających wiedzy i doświadczenia na wyższym poziomie) mają krótszy termin ważności.

Warto zapoznać się ze szczegółami, by zakończenie terminu ważności nie okazało się przykrą niespodzianką.

Uprawnienia są bowiem obowiązkiem prawnym i operowanie maszyną typu UTB bez uprawnień po prostu nie może mieć miejsca. Warto zarazem pamiętać, że dawne nazwy uprawnień zmieniły się, podobnie jak niektóre przepisy. Osoby, które pozyskały uprawnienia bezterminowe przed datą wejścia w życie zmiany przepisów, mogą korzystać z uprawnień do 5 lat od tej daty. W tym względzie najlepiej jednak udać się do specjalistów lub skontaktować z UDT celem uzyskania fachowej porady.

Jak długo ważne są uprawnienia UDT?

Jak długo ważne są uprawnienia na podesty ruchome, wózki widłowe, suwnice czy ładowarki teleskopowe? Szczegółowe terminy określone we wskazanym rozporządzeniu przedstawiają się następująco:

  • termin ważności uprawnień na podesty ruchome - w przypadku podestów stacjonarnych, wiszących, masztowych i podnośniki na pojazdach kolejowych uprawnienia się ważne przez okres 10 lat. Z kolei uprawnienia na podesty ruchome przejezdne są ważne przez 5 lat. Warto pamiętać, że to właśnie do grupy podestów przejezdnych należą podnośniki nożycowe, teleskopowe, przegubowe czy przegubowo-teleskopowe.

  • termin ważności uprawnień na ładowarki teleskopowe - w tym przypadku okres ważności wynosi 5 lat.

  • termin ważności uprawnień na wózki widłowe - uprawnienia na typowe wózki widłowe (a więc nie te z wysięgnikiem czy też te służące do podnoszenia operatora wraz z ładunkiem) są ważne przez okres 10 lat. Natomiast uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem i wózki umożliwiające unoszenie operatora z ładunkiem są ważne przez okres 5 lat. W tym wypadku uprawnienia są nadrzędne względem uprawnień na typowe wózki widłowe, więc nie ma konieczności, by ubiegać się o dodatkowe kwalifikacje.

  • termin ważności uprawnień na suwnice - gdy chodzi o suwnice o wyłącznie ogólnym przeznaczeniu okres ważności wynosi 10 lat, natomiast jeśli uprawnienia mają obejmować także suwnice o specjalistycznym przeznaczeniu okres ten wynosi 5 lat.

W jaki sposób przedłużane są uprawnienia UDT? Należy złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień, z zastosowaniem wzoru podanego w wyżej wskazanym rozporządzeniu i wypełnić go zgodnie z instrukcjami. Warunkiem przedłużenia uprawnień jest oświadczenie o realizacji prac w zakresie uprawnień przez co najmniej 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat. Wniosek należy złożyć na 3 miesiące przed upłynięciem terminu ważności. W razie wszelkich wątpliwości, skontaktuj się z profesjonalistą i skorzystaj z fachowej porady!

Źródło: ?Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. Poz. 1008).?