22.08.2022

Przenosiny fabryki! 5 najczęstszych błędów popełnianych podczas relokacji?

1. Błędy podczas wykonywania wizji lokalnej fabryki.

 • Niewłaściwe wykonania pomiarów relokowanych maszyn
 • Niewłaściwy dobór materiałów i sprzętu
 • Przeszacowanie lub niedoszacowanie personelu

2. Niedopatrzenia i błędy podczas tworzenia kosztorysu relokacji.

 • Błędy powstałe na etapie przeprowadzenia wizji lokalnej i wprowadzanie tych danych do kosztorysu
 • Wpisywanie niewłaściwych stawek i przesadzanie z narzutami
 • Niewłaściwa ilość pracowników oraz oszacowanie czasu trwania projektu

3. Brak dokładności w wykonywaniu ofert. 

 • Brak konkretnych ustaleń podczas wizji lokalnej z klientem. Często tego wynikiem jest wykonywanie prac tzw. dodatkowych: podłączenia, uruchomienia, zakotwienia itp. 
 • Brak zapisów technicznych np. o wytrzymałości gruntu gdzie będzie relokowana maszyna, czego skutkiem mogą być uszkodzenia posadzki pomimo właściwego doboru sprzętu.
 • Zapisy w ofercie a stan faktyczny. Przeszacowanie potrzebnych sprzętów lub dopisywanie "na wszelki wypadek"
 • Brak aneksów przy dodatkowych ustaleniach. Aby obie strony były bezpieczne, należy unikać zmian ustnych w umowach.

4. Nieodpowiedni dobór pracowników i sprzętu.

 • W oparciu o wizję lokalną (błędnie wykonaną) zaczyna się lawina niepowodzeń w tym niewłaściwy dobór obsady na dany projekt, nie tylko pod względem ilościowym, ale także fachowości oraz operatywności.
 • Nadzór, czyli osoba, która dogląda, planuje, podejmuje bieżące decyzje w czasie projektu. W razie wypadku to nadzorujący odpowiada w pierwszej kolejności. Obecność nadzoru gwarantuje również optymalizacje kosztów oraz czasu pracy, poprzez zaangażowanie wszystkich dostępnym pracowników. Błędem jest brak osoby nadzorującej. 
 • Podobnie jak z doborem ludzi wygląda sprawa sprzętu – niedoszacowanie jego parametrów do realiów prowadzi często do wypadków na projektach.

5. Brak zaangażowania innych działów firmy w dany projekt

Częstym błędem popełnianym w początkujących w zakresie relokacji firmach jest brak zaangażowania w projekt innych działów firmy. Pozostawienie wszelkich działań na barkach project managera wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów bądź zapomnienia o czymś. Aby zapewnić wszelkie potrzebne zasoby, potrzebny jest podział zadań na obszary oraz przydzielenie im osób odpowiedzialnych. Przykładowo możemy podzielić zadania na:

 • logistyka maszyn i narzędzi- zamówienie niezbędnych maszyn np. wózków widłowych, organizacja narzędzi, 
 • zasoby ludzkie - wszelkie kwestie dotyczące zatrudnienia pracownika, zlecenia delegacji, rozliczenia delegacji, sprawdzenia ważności posiadanych uprawnień
 • kwestie techniczne dotyczące np. hoteli, transportu pracowników, wyżywienia podczas relokacji
 • kwestie formalne takie jak umowy, zamówienia, aneksy, faktury dotyczące relokacji

Jak widać, podczas relokacji pojawiają się błędy, jednak w większości można ich uniknąć. Wiedza i doświadczenie pomagają w tym i z każdym kolejnym projektem, relokacje przebiegają coraz sprawniej. Również ilość błędów jest coraz mniejsza. Dzięki naszym doświadczonym przez wiele lat pracownikom, którzy mają doświadczenie w innych firmach zajmujących się relokacjami, mamy możliwość większości tych błędów uniknąć. Staramy się wykonywać przenosiny fabryki sprawnie i bezproblemowo.