19.11.2020

Kurs na wózek widłowy - podstawowe zagadnienia

Jak przebiega kurs na wózki widłowe?

Profesjonalny organizator kursu, taki jak KWP, zapewnia uczestnikom dostęp do maszyn, przeprowadza próbny test i zajmuje się formalnościami. Do kursu na wózki widłowe może przystąpić każda pełnoletnia osoba o wykształceniu co najmniej podstawowym, posiadająca lekarskie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Konieczne jest między innymi wykonanie psychotestów.

Profesjonalny kurs na wózki widłowe jest przeprowadzany przez pracowników z wieloletnim doświadczeniem. Ma to duże znaczenie zwłaszcza gdy chodzi o część praktyczną szkoleń. W KWP praktyczne ćwiczenia z zastosowaniem wózków widłowych odbywają się na placu manewrowym. Uczestnicy zyskują wiedzę nie tylko na temat samej obsługi, ale także w zakresie postępowania przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy. Z kolei w czasie teoretycznego etapu szkolenia instruktor zaznajamia uczestników z poszczególnymi zagadnieniami oraz omawia przykładowe pytania egzaminacyjne. Na koniec przeprowadzany jest test próbny, co pozwala utrwalić wiedzę.

Sam egzamin na wózki widłowe także składa się z części teoretycznej i praktycznej. W czasie etapu teoretycznego przeprowadzany jest test złożony z 15 losowych pytań i na 11 z nich należy odpowiedzieć prawidłowo. Podczas części praktycznej należy pamiętać o względach bezpieczeństwa (zapięcie pasów, rozglądanie się na boki) oraz prawidłowo wykonać manewry, takie jak podnoszenie, przenoszenie i odkładanie ładunku na wskazane miejsce.

Przykładowe pytania - egzamin na wózek widłowy

Na egzaminie dla przyszłych operatorów wózków widłowych mogą pojawić się pytania dotyczące kwestii prawnych związanych z dozorem technicznym, jak również zagadnień dotyczących budowy i obsługi wózka widłowego. Przykładowe pytania i zagadnienia to:

  • pytania dotyczące funkcji zamka hydraulicznego oraz działania całego układu hydraulicznego;

  • pytania dotyczące funkcji akumulatorów w elektrycznym wózku widłowym. Istotna jest także umiejętność odczytywania parametrów akumulatora;

  • zagadnienia w zakresie bezpiecznego użytkowania wózków widłowych. Przykładem są pytania dotyczące dopuszczalnego zużycia opon czy też prawidłowego odczytu świecących kontrolek;

  • odczyt piktogramów widniejących na wózku widłowym. To na przykład piktogram ?ruch wideł w dół? czy ?ruch mechanizmu przechyłu masztu?;

  • pytania dotyczące budowy wózka widłowego, a więc np. elementów układu mechanizmu podnoszenia czy też budowy wózków jezdniowych podnośnikowych czołowych z fotelem dla operatora - tego typu wózki muszą być wyposażone np. w hamulec zasadniczy i postojowy;

  • zagadnienia w zakresie zasilania wózków widłowych spalinowych;

  • pytania dotyczące urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym, terminów przeglądów konserwacyjnych, konsekwencji nieprzestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także postępowania w przypadku niebezpiecznych uszkodzeń urządzenia technicznego. Oprócz tych pytań należy przygotować się także pod kątem innych kwestii związanych z obowiązkami operatora w kontekście przepisów prawa.