21.05.2021

Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń w obiektach przemysłowych

Inspekcje zapobiegawcze oraz przeglądy okresowe maszyn i urządzeń

Na przestrzeni lat podejście do kwestii utrzymania ruchu zmieniało się. Zgodnie z dostępnymi źródłami, początkowo stawiano głównie na remonty. Kolejno istotny stał się resurs urządzeń oraz system planowania remontów. Obecnie, szczególną wagę przywiązuje się do profilaktyki. Od połowy lat 70-tych, aż do dnia dzisiejszego, nacisk kładzie się właśnie na inspekcje zapobiegawcze (w tym na ocenę stanu technicznego urządzeń i maszyn), a także regularne przeglądy. W ramach tego podejścia wskazuje się także na rolę pracowników, którzy w ramach obowiązków wykonują czynności sprawdzające (Legutko S., ?Trendy rozwoju utrzymania ruchu urządzeń i maszyn?, źródło).

Jak można się domyślić, inspekcje zapobiegawcze, przeglądy i ocena stanu technicznego pozwalają uniknąć niebezpiecznych zdarzeń, a także kosztownych remontów czy też zakupu nowych maszyn. Dlatego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań. W KWP oferujemy usługi utrzymania ruchu zgodne z tym podejściem, proponując inspekcje i przeglądy okresowe maszyn. Przeglądy przeprowadzane są przez doświadczonych specjalistów, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Warto więc skontaktować się z nami, celem ustalenia szczegółów dotyczących utrzymania ruchu maszyn i urządzeń w obiekcie przemysłowym.

Usuwanie awarii i konserwacje maszyn oraz urządzeń

Pomimo regularnego przeprowadzania czynności sprawdzających, w każdym obiekcie przemysłowym zdarzają się awarie. Na szczęście można liczyć na profesjonalną pomoc, dzięki której nie dochodzi do przestojów w pracy. Jak wiadomo, dla przedsiębiorców zobowiązanych do realizacji konkretnych zadań, jest to kwestia bardzo istotna.

Z kolei konserwacje maszyn i urządzeń stosowane są między innymi po to, by tych awarii było mniej. W celu konserwacji maszyn i urządzeń zwykle podejmowane są czynności sprawdzające stan techniczny, a następnie odbywa się gruntowne oczyszczanie. Proces czyszczenia realizowany jest zgodnie z instrukcją udostępnioną przez producenta. Oprócz tego, konserwacja maszyn i urządzeń przeprowadzana jest zgodnie z określonymi zasadami. Zwykle poprzedza ją demontaż umożliwiający dokładne oczyszczenie poszczególnych części czy podzespołów, które mogą być zanieczyszczone substancjami trudnymi do usunięcia (źródło).

Dodatkowe obowiązki wynikające z przepisów prawa opisane są np. w ramach ogólnie dostępnych opisów procedur, takich jak ta: https://sip.lex.pl/procedury/konserwacja-maszyn-i-urzadzen-1610616035. Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat przepisów i zasad postępowania w tym względzie lub potrzebujesz porady, skontaktuj się ze specjalistą w danej dziedzinie.

W KWP proponujemy szeroki zakres usług w ramach utrzymania ruchu maszyn i urządzeń. Swoją ofertę kierujemy zwłaszcza do firm z branży przemysłowej. W naszej ofercie dostępne są także szkolenia dla operatorów i wiele innych. Sprawdź!