ciekawostki, nowości, prawo

BLOG

Kurs na suwnice - kompendium wiedzy

Kurs na suwnice - kompendium wiedzy

Kurs na suwnice ogólnego i specjalistycznego przeznaczenia to istotny punkt w CV każdej osoby planującej pracę w branży przemysłowej i budowlanej. Suwnice są pod kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego, zatem często to pracodawca organizuje członkom kadry odpowiednie szkolenia. Jak przebiegają?

Szkolenie na suwnice jako przygotowanie do egzaminu przed UDT

Kurs na suwnice jest najprostszym sposobem na to, by dobrze przygotować się do egzaminu przed UDT. Korzystając z usług firmy zewnętrznej można liczyć na pomoc w zakresie formalność oraz na wysoki poziom zdawalności wśród kursantów. Dobre wyniki na egzaminie kursanci zawdzięczają przede wszystkim instruktorom, którzy mogą pochwalić się doświadczeniem i wiedzą. Jeśli chcesz zorganizować szkolenia na wysokim poziomie, zapoznaj się np. z ofertą KWP.

W czasie profesjonalnego kursu na suwnice, uczestnicy zyskują wiedzę teoretyczną, lecz przystępują również do ćwiczeń praktycznych - nie mniej ważnych! W celu odpowiedniego przygotowania do części teoretycznej egzaminu, należy zapoznać się z budową suwnic. Ponadto wyróżnić można kilka typów suwnic i kursanci muszą znać to rozróżnienie. Wskazać można na przykład suwnice ogólnego i specjalistycznego przeznaczenia. Suwnice specjalistycznego przeznaczenia można podzielić na dalsze podtypy, jak kleszczowe, kafarowe, łapowe, chwytakowe, kolumnowe, wsadowe i wiele innych. Szczegółowe zagadnienia wraz z listą przykładowych pytań są przybliżane przez instruktorów. Na koniec przeprowadzany jest egzamin próbny!

Oprócz tego należy zapoznać się ze sposobami obsługi suwnic, z uwzględnieniem zasad BHP. Konieczna jest wiedza z zakresu postępowania w sytuacjach podbramkowych. Kursant musi także wiedzieć, jak skontrolować stan maszyny. W czasie ćwiczeń praktycznych uczestnicy zyskują umiejętności z zakresu sterowania, ustawień parametrów, właściwego przenoszenia elementów, a także późniejszego ich odkładania w wyznaczone miejsce. Egzamin przed UDT również składa się z części teoretycznej i praktycznej, dlatego tak ważne są ćwiczenia.

Jakie uprawnienia gwarantuje zdany egzamin na suwnice?

Zdany egzamin na suwnice obecnie skutkuje uzyskaniem uprawnień dawniej opisywanych jako kategoria IS i IIS. W tym zakresie zawierają się suwnice, wciągarki i wciągniki - zarówno te sterowane z kabiny, jak i te sterowane z poziomu roboczego. Suwnice umożliwiają podnoszenie i opuszczanie w pionie oraz przemieszczanie w poziomie.

W przypadku KWP uczestnicy nie muszą borykać się z załatwianiem formalności. Cena kursu na suwnice zawiera w sobie koszty związane z egzaminem i wydaniem dokumentów. Do kursu może przystąpić każda osoba pełnoletnia z wykształceniem co najmniej podstawowym. Konieczne jest także zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu.

Uprawnienia na suwnice przeznaczenia ogólnego są ważne przez 10 lat, natomiast uprawnienia na suwnice specjalistycznego przeznaczenia należy odnowić po 5 latach. Potwierdzeniem uprawnień jest zaświadczenie kwalifikacyjne. Operator suwnicy zawsze powinien mieć je przy sobie.

Image
KWP to firma specjalizująca się w obsłudze obiektów przemysłowych, budowlanych z zakresu dostarczenia usług związanych z bezpieczeństwem pracy na wysokości.
ul. Poznańska 29k
59-220 Legnica, PL
© 2019 JoomShaper, All Right Reserved