Wózki widłowe – nauka

/15

Podesty ruchome

1 / 15

203. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m

2 / 15

140. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

3 / 15

39. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

4 / 15

178. Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się

5 / 15

101. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

6 / 15

37. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

7 / 15

172. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi

8 / 15

193. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m

9 / 15

4. Dozorem technicznym nazywamy

10 / 15

114. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu

11 / 15

23. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

12 / 15

67. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

13 / 15

164. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.

14 / 15

169. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator

15 / 15

104. Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ

The average score is 73%

0%