Podesty ruchome – egzamin próbny

/15

Podesty ruchome

1 / 15

21. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

2 / 15

20. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

3 / 15

152. Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku

4 / 15

41. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

5 / 15

234. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg

6 / 15

34. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

7 / 15

35. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

8 / 15

155. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza ze

9 / 15

32. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

10 / 15

93. Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje

11 / 15

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

12 / 15

95. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element

13 / 15

64. Instrukcja stanowiskowa

14 / 15

193. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m

15 / 15

115. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to;

Średni wynik to 75%

0%