Podesty ruchome – egzamin próbny

/15

Podesty ruchome

1 / 15

90. Przedstawiony rysunek określa

2 / 15

228. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

3 / 15

50. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

4 / 15

25. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

5 / 15

37. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

6 / 15

237. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

7 / 15

230. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

8 / 15

197. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m

9 / 15

47. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

10 / 15

220. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

11 / 15

195. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m

12 / 15

227. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m

13 / 15

144. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi

14 / 15

112. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

15 / 15

92. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje

The average score is 73%

0%