Podesty ruchome – nauka

/15

Podesty ruchome

1 / 15

103. Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego

2 / 15

220. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

3 / 15

48. Decyzja wydana przez UDT

4 / 15

166. Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać

5 / 15

230. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

6 / 15

27. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

7 / 15

211. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m

8 / 15

233. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg

9 / 15

186. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

10 / 15

76. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu

11 / 15

47. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

12 / 15

74. Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która

13 / 15

167. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

14 / 15

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

15 / 15

187. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

The average score is 73%

0%