SUWNICE Zdobądź uprawnienia z KWP Poland Sp. z o.o. na operatora suwnic

SUWNICE

Image
Suwnica to dźwignica pracująca w ruchu przerywanym wyposażona w mechanizm podnoszenia i opuszczania: wciągarka lub wciągnik. Przeznaczona do przemieszczania materiałów w pionie i poziomie w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia i opuszczania oraz szerokością mostu. Swoje zastosowanie mają w budownictwie jak i branży przemysłowej. Wszystkie suwnice podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.
Image

Jakie są rodzaje suwnic?

Suwnice możemy podzielić ze względu na sposób ich wykorzystania oraz typu urządzenia chwytającego:
 • Suwnice ogólnego przeznaczenia
 • Suwnice specjalistycznego przeznaczenia
W tym typy:
 • lejnicze - do transportu płynnych metali i żużli;
 • czerpakowe - do transportu materiałów sypkich;
 • magnesowe - do transportu metali za pomocą chwytnika elektromagnetycznego;
 • wsadowe - służące do załadunku wsadu do pieców hutniczych;
 • striperowe - służą do transportu wlewnic z wlewkami i wyciskania wlewków z wlewnic;
 • kuzienne - służą do transportu elementów do obróbki plastycznej

Jakie urządzenia można obsługiwać posiadając uprawnienia do obsługi suwnic?

W KWP Poland realizujemy kursy przygotowujące do egzaminu UDT na suwnice ogólnego przeznaczenia i specjalistycznego przeznaczenia. Odbycie kursu na suwnice umożliwia zdobycie uprawnień operatora suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego (przewodowo lub bezprzewodowo) oraz sterowanych z kabiny roboczej (dawna kategoria IS i IIS).

Jakie są warunki przystąpienia do kursu na suwnice?

Warunkiem przystąpienia do kursu na suwnice jest pełnoletność oraz ważne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do prac na stanowisku operatora. Specjalista określa zdolność do wykonywania zawodu, który wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością. O konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań psychologicznych decyduje zwykle lekarz medycyny pracy. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. znaleźć można informację, że wymogiem jest pełna sprawność psychoruchowa. W związku z tym w świetle prawa operator suwnic powinien posiadać ważne orzeczenie psychologiczne.

Jakie uprawnienia są wymagane do obsługi urządzeń:

 • zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego
 • wydane przez UDT zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi (legitymacja UDT)
 • uprawnienia są ważne na terenie całego kraju

Jak przebiega kurs na suwnice?

Szkolenie na suwnice podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną, podobnie jak późniejszy egzamin. Część teoretyczna ma na celu przyswojenie wiedzy w zakresie następujących zagadnień:
 • rodzaje suwnic i ich budowa,
 • systemy sterowania i mechanizmy,
 • ocena stanu maszyny, sposoby kontroli,
 • warunki bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń
 • rodzaje urządzeń transportu bliskiego objęte zakresem uprawnienia.
Podczas części praktycznej kursanci uczą się konfiguracji parametrów maszyny, bezpiecznego sterowania suwnicą. Istotną umiejętnością praktyczną jest przenoszenie obciążeń oraz odciążanie suwnicy. Uczestnicy zyskują praktyczną wiedzę z zakresu obsługi konkretnych typów suwnic obsługiwanych w ramach kategorii.

Kurs na suwnice w KWP Poland

Kursy organizowane przez KWP w 97 % kończą się pozytywnym egzaminem. Szkolenia przeprowadzane są przez doświadczonych specjalistów z uprawnieniami UDT. Nasza oferta przedstawia się następująco:

 • kursy na suwnice przeprowadzane są w siedzibie KWP, w siedzibie klienta lub na miejscu pracy zlokalizowanym na terenie kraju;
 • pracownicy prowadzący szkolenie mogą pochwalić się ponad 10-letnim stażem pracy;
 • ważną częścią każdego kursu jest próbny egzamin na suwnice. Dzięki jego organizacji uczestnicy poznają oficjalne, przykładowe pytania Urzędu Dozoru Technicznego;
 • kursy prowadzone są 6 dni w tygodniu, a więc również w soboty;
 • formalności w Urzędzie Dozoru Technicznego leżą po naszej stronie. W cenie kursu zawarte są wszelkie opłaty związane z egzaminem i wydaniem dokumentów;
 • koszt kursu na suwnice ustalany jest indywidualnie.

Szkolenie na suwnice - egzamin UDT

Kurs na suwnice kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego. Egzaminator sprawdzi wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, a nawet umiejętność współpracy.
Jaki jest okres ważności uprawnień i jakie kwalifikacje posiada operator suwnicy?
Dawne kategorie IIS i IS zostały zniesione na mocy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Utworzono kategorie:
 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia - uprawnienia w ramach tej kategorii obowiązują 10 lat. Uprawnienia w tym zakresie zawierają w sobie dawne uprawnienia IIS i IS;
 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia - uprawnienia w ramach tej kategorii obowiązują 5 lat. Uprawnienia dotyczącą kategorii IIS i IS, lecz również uprawniają do obsługi urządzeń specjalistycznych. Są to między innymi suwnice kafarowe, kleszczowe, chwytakowe, stryperowe czy wsadowe.
Po zdanym egzaminie operator otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne. Jest ono bezwzględnie konieczne do obsługi suwnic, a jego brak jest sankcjonowany. Należy pamiętać, że uprawnienia na suwnice nie są bezterminowe!

Korzyści szkolenia pracowników w KWP Poland:

 • ekspresowe terminy szkoleń
 • zajęcia prowadzone przez praktyków
 • szkolenie zakończone próbnym egzaminem z pytań wskazanych przez UDT
 • wysoka zdawalność 97%
 • możliwość praktyki w dogodnym terminie, posiadamy ponad 160 maszyn
 • dokumentację w UDT załatwimy za Ciebie
 • szkolenia prowadzimy od poniedziałku do soboty
 • pytania egzaminacyjne dla każdego uczestnika szkolenia
Jesteś zainteresowany
zdobyciem uprawnień?
Skontaktuj się z nami by uzyskać szczegółowe informacje.

Dogodna lokalizacja

Szkolenia przeprowadzamy w naszej siedzibie lub, dla grup zorganizowanych, w dogodnym dla klienta miejscu np. w zakładzie pracy. Atutem takiego rozwiązania jest dostęp do maszyn, z których przyszli operatorzy będą korzystać po zdobyciu uprawnień. Ułatwia to przygotowanie do egzaminu, pozwala uczestnikom w praktyce zapoznać się z ich obsługą oraz sposobami bezpośredniego wykorzystania ich w wykonywanych pracach. Kurs zakończony jest egzaminem przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego, w miejscu szkolenia lub w miejscu dostępu do maszyn.
Logo KWP
KWP to firma specjalizująca się w obsłudze obiektów przemysłowych, budowlanych z zakresu dostarczenia usług związanych z bezpieczeństwem pracy na wysokości.
KWP POLAND Sp. z o.o.

ul. Poznańska 29k,
59-220 Legnica

KRS: 0000715860
REGON: 369348651

? 2019 JoomShaper, All Right Reserved