ciekawostki, nowości, prawo

BLOG

Kurs na wózek widłowy - podstawowe zagadnienia

Kurs na wózek widłowy - podstawowe zagadnienia

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych są obowiązkowe, dlatego jeśli chcesz zostać operatorem tych maszyn, musisz odbyć egzamin przed komisją UDT. Jak się do niego przygotować? Jakie zagadnienia są poruszane w trakcie kursu na wózki widłowe?

Jak przebiega kurs na wózki widłowe?

Profesjonalny organizator kursu, taki jak KWP, zapewnia uczestnikom dostęp do maszyn, przeprowadza próbny test i zajmuje się formalnościami. Do kursu na wózki widłowe może przystąpić każda pełnoletnia osoba o wykształceniu co najmniej podstawowym, posiadająca lekarskie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Konieczne jest między innymi wykonanie psychotestów.

Profesjonalny kurs na wózki widłowe jest przeprowadzany przez pracowników z wieloletnim doświadczeniem. Ma to duże znaczenie zwłaszcza gdy chodzi o część praktyczną szkoleń. W KWP praktyczne ćwiczenia z zastosowaniem wózków widłowych odbywają się na placu manewrowym. Uczestnicy zyskują wiedzę nie tylko na temat samej obsługi, ale także w zakresie postępowania przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy. Z kolei w czasie teoretycznego etapu szkolenia instruktor zaznajamia uczestników z poszczególnymi zagadnieniami oraz omawia przykładowe pytania egzaminacyjne. Na koniec przeprowadzany jest test próbny, co pozwala utrwalić wiedzę.

Sam egzamin na wózki widłowe także składa się z części teoretycznej i praktycznej. W czasie etapu teoretycznego przeprowadzany jest test złożony z 15 losowych pytań i na 11 z nich należy odpowiedzieć prawidłowo. Podczas części praktycznej należy pamiętać o względach bezpieczeństwa (zapięcie pasów, rozglądanie się na boki) oraz prawidłowo wykonać manewry, takie jak podnoszenie, przenoszenie i odkładanie ładunku na wskazane miejsce.

Przykładowe pytania - egzamin na wózek widłowy

Na egzaminie dla przyszłych operatorów wózków widłowych mogą pojawić się pytania dotyczące kwestii prawnych związanych z dozorem technicznym, jak również zagadnień dotyczących budowy i obsługi wózka widłowego. Przykładowe pytania i zagadnienia to:

  • pytania dotyczące funkcji zamka hydraulicznego oraz działania całego układu hydraulicznego;

  • pytania dotyczące funkcji akumulatorów w elektrycznym wózku widłowym. Istotna jest także umiejętność odczytywania parametrów akumulatora;

  • zagadnienia w zakresie bezpiecznego użytkowania wózków widłowych. Przykładem są pytania dotyczące dopuszczalnego zużycia opon czy też prawidłowego odczytu świecących kontrolek;

  • odczyt piktogramów widniejących na wózku widłowym. To na przykład piktogram ?ruch wideł w dół? czy ?ruch mechanizmu przechyłu masztu?;

  • pytania dotyczące budowy wózka widłowego, a więc np. elementów układu mechanizmu podnoszenia czy też budowy wózków jezdniowych podnośnikowych czołowych z fotelem dla operatora - tego typu wózki muszą być wyposażone np. w hamulec zasadniczy i postojowy;

  • zagadnienia w zakresie zasilania wózków widłowych spalinowych;

  • pytania dotyczące urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym, terminów przeglądów konserwacyjnych, konsekwencji nieprzestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także postępowania w przypadku niebezpiecznych uszkodzeń urządzenia technicznego. Oprócz tych pytań należy przygotować się także pod kątem innych kwestii związanych z obowiązkami operatora w kontekście przepisów prawa.

Logo KWP
KWP to firma specjalizująca się w obsłudze obiektów przemysłowych, budowlanych z zakresu dostarczenia usług związanych z bezpieczeństwem pracy na wysokości.
KWP POLAND Sp. z o.o.

ul. Poznańska 29k,
59-220 Legnica

KRS: 0000715860
REGON: 369348651

? 2019 JoomShaper, All Right Reserved